ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת בנושא מעמדה ומצבה של העדה הדרוזית בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים