ועדה של הכנסת ה-11

ועדה לעניין השימוש הגובר בסמים מסוכנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים