ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין חוק הפיקוח על מצרכים וישרותים

כל ישיבות הועדה

  • 05/08/1986

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים