ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין חוק הפיקוח על מצרכים וישרותים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים