ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין שכר שוטרים וסוהרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים