ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין פיטורים המונים בנגב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים