ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לנושא בטיחות תלמידים בטיולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים