ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין חוק לימוד חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים