ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין חוק לימוד חובה

קוד המקור של הנתונים