ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לנושא תקציב המתנ"סים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים