ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין תקציב החינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים