ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לנושא קידומה הטכנולוגי של ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים