ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין חוק שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים