ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין חוק שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה

קוד המקור של הנתונים