ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין הערוץ השני בטלויזיה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים