ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לעניין ביה"ב בעוזיר-רומאניה

קוד המקור של הנתונים