ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת לנושא תפקידו החינוכי של צה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים