ועדה של הכנסת ה-11

ועדה משותפת בנושא מסלול ללימודי ב. א. באנגלית בישראל

קוד המקור של הנתונים