ועדה של הכנסת ה-11

ועדת משנה משותפת לעניין יהודי ברית המועצות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים