ועדה של הכנסת ה-11

ועדה מיוחדת להצ"ח הרשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים