ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לרכש ותעשיות בטחוניות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים