ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לרפורמה במיחוז של מדינת ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים