ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לדיון בבעיות המועצה המקומית נוה מונסון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים