ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה בנושא פיטורי עובדים בחברה לחיפוש נפט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים