ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה בנושא המשבר בתעשיות רוגוזין בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים