ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה - תקציב לאיסוף מסמכים בנושא השואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים