ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לתקציב וסחר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים