ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין מס הכנסה בחו"ל

כל ישיבות הועדה

  • 17/05/1982

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים