ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין תקנות מס הכנסה

כל ישיבות הועדה

  • 17/05/1982

    None

    אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים