ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין תקנות מס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים