ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין תעריפי חשמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים