ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין שכר חיילי חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים