ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין שיעור המס להכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים