ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לכניין קרן הביטוח פועלי הבניין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים