ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין אל על

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים