ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעידוד היצוא

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים