ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לבדיקת מצב ענף הכותנה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים