ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין מספנות ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים