ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה בנושא מלאי פטמים ובשר הודו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים