ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה למיסוי בתנאי אינפלציה (בראשות י. כהן-אורגד)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים