ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה למיסוי בתנאי אינפלציה (בראשות ד. תיכון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים