ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המישנה למיגון ביה"ח נהריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים