ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה למאזן חברת חשמל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים