ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין חלקי חילוף לרכב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים