ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין חוק הגליל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים