ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין השימוש בפחם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים