ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין הרשות לני"ע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים