ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה בעניין הקריטריונים לקביעת רשימת ישובי הפיתוח לצורך זכאות לתמריצים למורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים