ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה להקצבות בספורט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים