ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין הפיצויים למפוני די זהב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים