ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה להנחות ממס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים