ועדה של הכנסת ה-10

ועדת המשנה לעניין המשבר בענף הפרחים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים