ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין היטלים על כלי שולחן וחמרים קרמיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים