ועדה של הכנסת ה-10

ועדת משנה לעניין היטלים על שמורי דגים ויינות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים